إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan pasti Kami pulalah yang akan menjaganya.” (QS. Al Hajr: 9)


Jumat

YESUS SUNAT

Lazimnya, kita beragama cuma ikut orang tua sahaja. Kita tak fikir apa agama itu benar atau salah.Jika kita lahir di timur dari keluargaislam, maka kita islam.

Jika kita lahir di barat dari keluarga christian, maka kita christian.
Jika kita lahir di Himalaya dari keluarga budha, maka kita jadi bhisksu.19 keyakinan, meski yakin sangat dengan seyakin-yakinnya, maka tetap lah tak bermakna ada 19 Tuhan,tetap Tuhan cm 1 !

1 Tuhan bmakna 1 Agama yg sebenar,macam mana kita boleh tahu sebuah agama benar???

Jadi, dalam soalan ini kita TIDAK BICARA TENTANG KEYAKINAN, tapi kita paparkan BUKTI KEBENARAN.

Jika Islam Benar, apa buktinya?
Jika Christian Benar, apa buktinya?

Untok membuktikan sebuah agama benar, maka tak boleh ditengok dari kesalahan ummatnya, kerana ummat tetaplah manusia yg tak sempurna.

Pembuktian sebuah agama benar pun tak boleh ditengok dari pendapat orang, kerana lain orang lain fikiran, & ada ramai pendapat orang dimuka bumi ini yg satu sama lain berbeza.

Pembuktian sebuah agama benar kena dilihat dari kitabnya, jika memang kitab itu dari Tuhan, maka TAK BOLEH ada kesalahan sesikit apapun.

Ramai dalam Qur'an disebut Taurot & Injil yg kena kita imani, tapi Taurot & Injil itu sudah tak suci lagi, maknanya, ayat yg betul itu ramai, tapi yg salah pun ramai sangat, jumlahnya menjumpai RIBUAN KESALAHAN.

Dan, ramai pulak ajaran dalam alkitab christian yg tak diketahui, disembunyikan, tak dilaksanakan, diingkari & bahkan diejek pulak oleh ummat christian sendiri.
------------------------------
Salah satu ajaran yg hilang itu ialah BER-KHATAN / BER-SUNAT.
Ramai sangat ummat christian tak mengamalkan KHATAN / SUNAT.

Padahal ini diajarkan dalam alkitab yg ditangan mereka. Sy tak asal cakap sahaja, smua kena ada bukti, dan bukti terkuat ialah kitab.

Kejadian 17:7. Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi PERJANJIAN YANG KEKAL, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
17:8 Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu untok selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka."
17:9 Lagi firman Allah kepada Abraham: "Dari pihakmu, engkau HARUS MEMEGANG PERJANJIAN-KU, engkau dan KETURUNANMU TURUN-TEMURUN.
17:10 Inilah perjanjian-Ku, yang HARUS kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu SERTA KETURUNANMU, yaitu setiap laki-laki di antara kamu HARUS DISUNAT;
17:11 HARUSLAH DIKERAT KULIT KHATANMU dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu.
17:12 Anak yang berumur delapan hari HARUSLAH DISUNAT, yakni SETIAP LAKI-LAKI di antara kamu, TURUN-TEMURUN: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu.
17:13 Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang HARUS DISUNAT; maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi PERJANJIAN YANG KEKAL.
17:14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu HARUS DILENYAPKAN dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah MENGINGKARI perjanjian-Ku."

Dan memang para Nabi pun berkhatan & mengikuti PERJANJIAN KEKAL ini, sy tak asal cakap, semua kena ada bukti:

Nabi Ibrahim AS & Nabi Ismail AS bersunat
Kejadian 17:26 Pada hari itu juga Abraham dan Ismael, anaknya, disunat.

Nabi Ishak AS bersunat
Kejadian 21:4 Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.

Nabi Yosua (Nabi kecil dari Bani Israel) menuruti perintah Sunat
Yosua 5:7 Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikan-Nya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan.

Nabi Yesaya menuruti Sunat, Tak bersunat ialah Najis
Yesaya 52:1. Terjagalah, terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion! Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus! Sebab tidak seorangpun yang TAK BERSUNAT atau YANG NAJIS akan masuk lagi ke dalammu.

Nabi Yeremia memerintahkan Sunat
Yeremia 4:4 Sunatlah dirimu bagi TUHAN, dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murka-Ku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat!"

Nabi Yehezkiel, tak bersunat ialah najis
Yehezkiel 44:7 yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudus-Ku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapan-Ku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjian-Ku dari pada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.

Mungkin paderi/pendeta cakap itu tak betul kerana ayat itu diletak kat Old Testament/Perjanjian Lama/"Taurot" yg sudah tak berlaku.

... ^_^ ... Kalo macam tu, kita tengok pulak ayat dalam "Injil"/Perjanjian Baru/New Testament.

Kisah 15:5 Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, yang telah menjadi percaya, datang dan berkata: "Orang-orang bukan Yahudi HARUS DISUNAT dan DIWAJIBKAN untok menuruti hukum Musa."

Nabi Yohanes pun disunat (Nabi Yahya AS)
Lukas 1:59 Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapanya,
1:60 tetapi ibunya berkata: "Jangan, ia harus dinamai Yohanes."

Jesus pun disunat
Lukas 2:21. Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya.

Dari Ayat ini, boleh diambil kesimpulan:
1. Khatan ialah Perjanjian K E K A L S E L A M A N Y A.
2. Khatan berlaku T U R U N - T E M U R U N
3. Khatan itu H A R U S & W A J I B kepada semua laki-laki
4. Khatan itu D I K E R A T K U L I T K H A T A N,bukan khatan hati
5. Jika melanggar maka harus D I L E N Y A P K AN dari muka bumi

Tetapi, ajaran dari ALLAH yang dilaksanakan oleh SEMUA para nabi terdahulu & SEMUA laki-laki terdahulu dihilangkan oleh christian berdasarkan ayat:

Surat Paulus yang Pertama pada Jemaat di Galatia 6:15 Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya.

Dengan hujjah ayat diatas lah, Perjanjian Sunat YANG KEKAL SELAMANYA yang ditaati seluroh Nabi & jelas ramai tertulis dalam Kitab "Suci" dikhianati oleh mereka.

Dan terbukti mereka mengkhianati PERJANJIAN KEKAL SELAMANYA yg ditaati oleh Jesus sendiri. Kalau pun ada ummat christiani yg berkhatan, maka kebanyakan bukan kerana taat hukum taurot, tapi kerana tujuan kesihatan.

Tapi jika ada ummat christiani yg berkhatan, atau orang murtadin kafir sudah berkhatan & masok christian, maka tidak akan diselamatkan oleh Jesus. Ini bukan sy yg cakap, tapi Paulus:

Galatia 5:2 Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus SAMA SEKALI TIDAK AKAN BERGUNA BAGIMU.

Maknanya orang christian yg berkhatan, maka tidak akan diselamatkan oleh Jesus. Jadi ada baiknya mereka mengambil kembali kulit khatan yang telah dipotong, lalu dibawa ke Hospital / Doktor untok dijahit / disambung seperti semula supaya Jesus boleh berguna.

Tapi, sy hairan, jika paulus cakap Kristus tak berguna bagi orang yg dikhatan, lalu apa pasal dia bersunat pulak?

Paulus pun bersunat
Filipi 3:4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi:
3:5 disunat pada hari kedelapan, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi,

Dan T E R B U K T I jika Nabi Isa pun sesungguhnya mengajarkan SUNAT kepada ummatnya, tapi ajaran itu telah dihilangkan oleh gereja.

Dan ajaran yg telah hilang itu, dimurnikan kembali oleh ALLAH dengan datangnya ISLAM yang Rahmatan Lil'Alamiin.

Jika sunat itu salah... Mana buktinya? Mana ayatnya?
Jika Jesus sahaja bersunat... mengapa ummatnya tidak?
Mengapa khianati Jesus & menuruti Paulus?
Nak ikut Jesus atau nak ikut Paulus?

1 lagi soalan... Dan ini berdasar ayat:
Lukas 2:21. Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia
diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia
dikandung ibu-Nya.

Ayat diatas menulis jika: "Tuhan" Jesus disunatkan...
Mungkinkah disunat tapi tidak memiliki... maaf... zakar?
Tidak mungkin.... pasti memiliki zakar... tapi
Mungkinkah Tuhan memiliki kemaluan???
Mungkinkah Kemaluan Tuhan disunat???

Maaf, sy tak hina Nabi Isa, kerana ia ialah termasok Nabi mulia umat Islam.
Tapi disini yg sy ragukan ialah soalan gelaran "TUHAN" yg diberikan pada Nabi Isa.
Mungkinkah Tuhan memiliki kemaluan???
Mungkinkah kemaluan Tuhan disunat???

Dan sy cakap seperti ini bukan menurut hati sy, tetapi selalunya berdasar kitab iaitu:
Lukas 2:21. Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia
diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia
dikandung ibu-Nya.

Jadi jangan marah pada sy, tapi marahlah kepada kitab, mengapa kitab menulis TUHAN DISUNAT. Sebaiknya dihapus sahaja ayat itu & ditukar dengan: TUHAN TIDAK PERNAH DISUNAT.

Jika ada yg melanggar PERJANJIAN KEKAL soalan khatan / sunat ini, maka ancamannya lagi lebih kejam dari hukuman pejabat yg Corruption kerana pelanggar hukum sunat ini HARUS dihukum mati!

Kejadian 17:14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu HARUS DILENYAPKAN dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah MENGINGKARI perjanjian-Ku."

Jadi, ada baiknya lelaki dari ummat christian bersunat
Tak payah malu kerana Nabi Ibrahim pun bersunat ketika sudah tua

Dan ada baiknya ummat christiani bersyahadat:
Tidak ada Tuhan Selain ALLAH
Isa Rasulullah... ^_^

Dan juga ada baiknya jika ber-wudhu sebelum masok gereja...
Membuka kasut & alas kaki sebelum masok gereja...
Bersujud seperti Jesus sujud...
Menghadap Kiblat seperti para Nabi terdahulu...
Berdo'a hanya kepada ALLAH sahaja... bukan kepada Jesus...
Bertahajud seperti Jesus bertahajud...
Dan ada baiknya pulak Gereja itu dirubah arahnya menghadap kiblat...

Page ini dibuat untok ummat muslim sahaja dengan tujuan:
1. Melindungi ummat dari Missionaries Christian

2. Menguatkan Islam & akidah dengan bukti nyata Kitab-kitab yg ada.

3. Boleh melawan missionaries kafir yg cuba menarik dengan budaya, fikiran, busana, media massa agar anak Islam menjadi kafir.... See More

4. Memutuskan hujjah para Pluralism, Liberalism yg mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama boleh masok surga.

5. Kebangkitan Islam, kerana Islam tak kan bangkit selama ummatnya masih tak yakin Islam & tak dapat buktikan islam sebagai satu-satunya agama sebenar

6. Dapat juga jika nak diguna untok membela diri saat ummat christian menyerang kita, kerana jika kita cakap:

Hai ummat chritian, dilarang makan babi kerana tertulis dalam Qur'an ayat ini & itu, maka mereka tak nak ikut kerana mereka tak percaya pada Qur'an... Tapi jika kita cakap: Hai ummat christian, jangan makan babi kerana babi pun tertulis haram dalam Imamat 11:7 & Ulangan 14:8,,, maka apakah mereka nak khianati pulak kitab ditangan mereka sendiri?

Kena di ingat jika bukan kita yg menyerang mereka, tapi mereka lah yg menyerang kita sejak semula pertama melalui mass media & segala cara.

Mereka lah yg menghina Nabi kita sementara kita tak pernah menghina Nabi Isa AS, kerana Nabi Isa AS itu tetaplah salah satu dari Nabi Mulia dari Islam yg WAJIB diimani.

Hak kita untok membela saudara & akidah kita.

Jika ada ummat christiani yg tengok ni, maaf, jangan la marah pd sy, tapi marah lah pada alkitab yg ada ditangan awak sendiri. Sy cakap bukan dari hati, tapi selalunya ada BUKTI NYATA dari kitab daripada christian & Qur'an.

Jika Khatan/Sunat itu salah... mana ayatnya...???

Sekali lagi... ISLAM TERBUKTI BENAR !!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

BERIKAN TANGGAPAN